Partneři turnaje 2013

Pořadatelé

Partneři

Město Ostrov LIAS Vintířov, LSM, k.s.

pronájem nebytových prostor, archivace a skartace písemností, vedení účetnictví, poradenství, odborné semináře